Recente updates:

Transplantatie / Column

De 64-jarige Thomas Manning was onlangs de eerste Amerikaan die een penistransplantatie onderging. Door peniskanker was zijn eigen penis enige jaren daarvoor deels geamputeerd. Al eerder vond een dergelijke transplantatie plaats in China, maar de getransplanteerde penis werd toen na enkele weken alweer verwijderd wegens ‘psychologische problemen’ bij de man en diens vrouw. Wat zijn de ethische vragen bij een dergelijke transplantatie?

Ethiek / Column

Meer transparantie leidt tot betere en veiliger zorg en geeft de patiënt meer mogelijkheden om een geïnformeerde keuze te maken. Vanuit deze gedachte wordt van de zorg steeds meer transparantie geëist. Maar is die transparantie wel altijd in het belang van de patient?

Ethiek / Column

Een allochtone patiënt heeft uitgezaaide longkanker en een beperkte levensverwachting. Zijn dochters willen dat ’alles’ wordt gedaan om zijn leven zo lang mogelijk te rekken. Maar reanimatie is niet zinvol en agressieve interventies leiden alleen maar tot veel pijn en ongemak. Hoe het gesprek aan te gaan?

Transplantatie / Column

Het is tegenwoordig mogelijk om een baarmoedertransplantatie uit te voeren en daaruit ook een kind geboren te laten worden. Deze bijzondere ingreep kan van belang zijn voor vrouwen die zonder baarmoeder zijn geboren of bij wie de baarmoeder om medische redenen is verwijderd. Maar aan deze techniek kleven de nodige morele bezwaren. 

Voortplanting / RTV

Dit is de Dag waarop De Vereniging Gehandicaptenzorg een congres hield over het dilemma: is het oké als je verstandelijk beperkt bent en een kinderwens hebt? Bij veel mensen rinkelen hierover nog steeds de alarmbellen. Sebastiaan Meerveld is zoon van verstandelijk beperkte ouders en vindt het niet oké. Medisch ethicus Gert van Dijk denkt daar anders over. Een debat.

Transplantatie / Artikel

A new practical manual addresses the controversial topic of organ donation after euthanasia, providing guidance to clinicians whose patients have requested euthanasia and the desire to offer their organs to others in need. The manual is published in the American Journal of Transplantation.

Ethiek / Interview

Levensverlenging, ondanks alles? Verpleegkundigen en artsen hoeven niet zo nodig. Patiënten wel. Maar die hebben te weinig informatie. „We moeten zorgen dat patiënten nadenken over hun levenseinde. De patiënt moet zich afvragen: als de situatie slecht is, wil ik dan nog gered worden?”

 

Ethiek / Interview

Artsen en verpleegkundigen weigeren zelf veel eerder levensverlengende ingrepen dan ze hun patiënten aanraden. Dit blijkt uit onderzoek van artsenfederatie KNMG en verpleegkundigenkoepel V&VN. In vergelijking met de gemiddelde Nederlander kiezen artsen, als ze zelf ziek zijn en een beperkte levensverwachting hebben, minder vaak voor reanimatie, dialyse of beademing. Meer dan 40 procent van de artsen stelt bovendien dat ze hun patiënten wel eens een levensverlengende behandeling hebben geadviseerd waar ze, als het om hun eigen leven ging, nooit voor zouden hebben gekozen.

Ethiek / Artikel

Onderzoek van KNMG en V&VN laat zien dat artsen en verpleegkundigen anders aankijken tegen medisch handelen rond het levenseinde dan het algemene publiek. Zo is er relatief weinig animo voor reanimatie, dialyse en beademing. Toch adviseren ze deze interventies aan hun patiënten.

Ethiek / Column

Een patiënt draagt een niet-reanimeerpenning omdat hij ‘niet als een kasplantje wil eindigen’. Maar wat te doen als hij zich verslikt in een druif en een circulatiestilstand krijgt?

Pagina's