Recente updates:

Diversiteit / Artikel

Christelijke ouders die pijnbestrijding weigeren bij hun ernstig gehandicapte pasgeborene, een islamitische familie die sondevoeding eist voor een terminale alzheimerpatiënt, een arts die bij een Hindoestaanse familie op een muur van onbegrip stuit als hij voorstelt een ‘zinloze behandeling’ te staken. Regelmatig worden zorgverleners geconfronteerd met visies op lijden en sterven die afwijken van hun eigen zienswijze.

Ethiek / Column

Discussies over morele dilemma’s als doorbehandelen en het al dan niet vergoeden van dure medicijnen krijgen een andere betekenis als je die in de praktijk tegenkomt.Helaas, of misschien gelukkig, is de alledaagse werkelijkheid veel rommeliger, ingewikkelder en genuanceerder dan veel politici en andere deelnemers aan het maatschappelijk debat ons willen doen geloven.

Euthanasie / Column

Hoe moeten artsen omgaan met de komst van de Levenseindekliniek? Pleidooi voor het maken van collectieve afspraken mbt euthanasie.  

Voortplanting / Artikel

Professionals involved in ethical case deliberation perceived that the process of decision-making had improved; they were more positive about the structure of meetings, their own role and, to some extent, the content of ethical deliberation. Documentation of decisions/conclusions requires further improvement.

Ethiek / Artikel

Professionals involved in ethical case deliberation perceived that the process of decision-making had improved; they were more positive about the structure of meetings, their own role and, to some extent, the content of ethical deliberation. Documentation of decisions/conclusions requires further improvement.

Ethiek / Artikel

In August 2001, Sylvia Millecam died of breast cancer at the age of 45.

Millecam was a famous Dutch comedienne and had been voted the most popular woman in the Netherlands many times. Her death came all the more as a shock when it was revealed that her chances of recovery were good in the early stages of her illness. At the start of her illness in 1999, more than 30(!) different physicians – the majority of whom were alternative practitioners – were involved in treating her. Many of the practitioners, including a Dutch faith healer known by her stage name ‘Jomanda’, repudiated the diagnosis of breast cancer. They referred to a ‘bacterial infection’, ‘fibrositis’ or a ‘reaction to silicone breast implants’. These ‘therapists’ then provided her treatments such as salt therapy, electro-acupuncture and magnetic field therapies. These all failed to produce results, resulting in a medical event and death which an oncologist described as ‘mediaeval’.  

Besnijdenis / Artikel

Zowel jongens- als meisjesbesnijdenis zijn irreversibele, medisch niet-noodzakelijke ingrepen op een minderjarig kind. Het belangrijkste verschil tussen de twee ingrepen is dat jongensbesnijdenis veel vaker voorkomt, doorgaans een andere motivatie kent en maatschappelijk veel meer wordt geaccepteerd dan meisjesbesnijdenis. Dit zijn echter geen redenen de beide praktijken principieel verschillend te benaderen.

Besnijdenis / Artikel

Circumcision infringes on a child’s right to physical integrity and religious freedom. A powerful policy of deterrence should therefore be established.

Besnijdenis / Column

Onlangs verscheen in het Katholiek Nieuwsblad een artikel van rabbijn Lody van de Kamp, waarin deze de staf breekt over het feit dat artsenfederatie KNMG een ontmoedigingsbeleid voor jongensbesnijdenis bepleit. Toch zijn de redenen voor zo'n ontmoedigingsbeleid duidelijk. In dit artikel worden deze uiteengezet. 

Voortplanting / RTV

Afgelopen week opende het UMC Utrecht de deuren van de eerste Nederlandse eicelbank. Deze bank is niet onomstreden, want eiceldonatie is niet in het belang van het kind. Dat zegt Rene Hoksbergen, emeritus hoogleraar adoptie. Medisch ethicus Gert van Dijk is het hier niet mee eens en zal met Hoksbergen in debat gaan.

Pagina's